دربند سر
اول فارسTV|فیلم لحظه پرت شدن یک پدر و دختر از بالای تله سیژ دربندسر

اول فارسTV|فیلم لحظه پرت شدن یک پدر و دختر از بالای تله سیژ دربندسر

 یک کودک در پیست اسکی دربندسر از بالای تله سیژ به پایین پرتاب شد. برخی علت این حادثه را خطای اپراتور و برخی دیگر نحوه نشستن خود کودک روی صندلی تله سیژ عنوان کردند. برخی دیگر هم فرسوده بودن لوازم این مجموعه را مورد نقد قرار داده و علت اصلی را وجود تجهیزات کهنه عنوان کردند. این