درخت غول
تصاویری از غول درختی زیبا در یکی از مناطق شیراز

تصاویری از غول درختی زیبا در یکی از مناطق شیراز

تصاویری از درخت غول زیبا در یکی از مناطق شیراز را مشاهده می کنید به گزارش اول فارس ، تصاویر این بوته زیبا و سرسبز در فضای مجازی دست بدست می شود. البته ما دقیق نمی دونیم این تصاویر مربوط به کدوم منطقه شیراز است. نظر بدهید