درخت چنار کهنسال فخر آباد
ثبت ملی درختان کهنسال بوانات

ثبت ملی درختان کهنسال بوانات

مراتب ثبت ۳ اثر میراث طبیعی شهرستان بوانات به استاندار فارس ابلاغ شد.به گزارش اول فارس، در نامه‌های جداگانه از وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، مراتب ثبت ملی «درخت چنار کهنسال فخر آباد، درخت چنار کهنسال امام زاده بزم و درخت چنار کهنسال امام زاده زیارت» شهرستان بوانات به استاندار فارس ابلاغ شد. به