درخواست تماس
مجموعه سرویس های چتر اضطراری همراه اول برای مشترکین اعتباری+نحوه فعالسازی

مجموعه سرویس های چتر اضطراری همراه اول برای مشترکین اعتباری+نحوه فعالسازی

همراه اول در راستای شعار هیچ کس تنها نیست با ارائه مجموعه سرویس‌های چتر اضطراری، مشترکین اعتباری خود را در هنگام اتمام شارژ حمایت خواهد کرد. کد دستوری مجموعه سرویسهای چتر اضطراری *۱۰*۲۶# می باشد. این سرویسها عبارتند از: درخواست تماس: مشترکی که شارژ کافی ندارد می تواند با ارسال یک کد USSD از سایر مشترکین همراه اول