درمان فشار خون
۶ درمان خانگی برای کنترل فشار خون بالا

۶ درمان خانگی برای کنترل فشار خون بالا

فشار خون نیرویی است که در آن خون از قلب به عروق پمپ می‌شود. میزان فشار خون طبیعی کمتر از ۱۲۰/۸۰ میلی متر جیوه است. زمانی که خون با فشاری بیش از این مقدار، در رگ‌ها جریان پیدا کند، به آن‌ها آسیب می‌رساند. ۱. تمرین کنیدروزانه ۳۰ تا ۶۰ دقیقه ورزش و تمرین، بخش مهمی