دروازه ملل
آواربرداری از اولین کاخ‌ کاوش شده در تخت جمشید / اعلام جزئیات محدودیت مسیرهای بازدید از تخت جمشید در نوروز
مدیر محوطه جهانی تخت جمشید خبر داد:

آواربرداری از اولین کاخ‌ کاوش شده در تخت جمشید / اعلام جزئیات محدودیت مسیرهای بازدید از تخت جمشید در نوروز

این روزها آواربرداری از کاخ شماره A تخت جمشید تمام شده و احتمالات خاصی درخصوص کاربری این کاخ مطرح شده است. در این میان باتوجه به نزدیک شدن به نوروز، احتمال محدود شدن مسیرهای بازدید از تخت جمشید در تعطیلات نوروز وجود دارد.