درک
شاید باور نکنید وقتی می‌گویند« برو به درک » منظور این منطقه  است !

شاید باور نکنید وقتی می‌گویند« برو به درک » منظور این منطقه است !

آگر به درک بروید تماشای منظره غروب خورشید در زیر سایه نخل های سر به فلک کشیده و نسیم دل‌انگیزی که از سوی اقیانوس می‌وزد، رویای دل انگیزی را برای شما می‌سازد. به گزارش اول فارس، حتما بسیاری از ما در موقعیت‌های مختلف با فردی روبرو بوده‌ایم که از شرایط یا شخصی دیگر خسته شده