درگیری در کوزه گری
ماجرای کلیپ درگیری عده ای با نیروی انتظامی در منطقه کوزه‌گری شیراز

ماجرای کلیپ درگیری عده ای با نیروی انتظامی در منطقه کوزه‌گری شیراز

به گزارش اول فارس ، سرهنگ کاووس محمدی با اشاره به انتشار کلیپی در فضای مجازی دال بر درگیری بین مردم اهالی منطقه کوزه‌گری و نیرو‌های انتظامی در شیراز، اظهار دشت: این کلیپ مربوط به امروز نیست و فیلم مربوط به حوادث آبان‌ماه سال ۹۸ است. او ادامه داد: در حال حاضر مردم روال زندگی عادی خود را