دریافت کارمزد
برای معاف شدن از کسر کارمزد تراکنش خرید از کارتخوان چکار کنیم؟

برای معاف شدن از کسر کارمزد تراکنش خرید از کارتخوان چکار کنیم؟

درحالی طبق اعلام بانک مرکزی برخی مشاغل معاف از دریافت کارمزد از کارتخوان‌ها هستند که در اقدامی عجیب از تراکنش‌های کارتی آنها کارمزد کسر می شود! بانک مرکزی البته این اقدام را تأیید نمی کند. به گزارش اول فارس درحالی طبق اعلام بانک مرکزی برخی مشاغل معاف از دریافت کارمزد از کارتخوان‌ها هستند که در