دریافت کد سوابق تحصیلی
نشانی سامانه مشاهده و دریافت کد سوابق تحصیلی|چگونه داوطلبان کنکور ۹۹ کد سوابق تحصیلی خود را بگیرند؟

نشانی سامانه مشاهده و دریافت کد سوابق تحصیلی|چگونه داوطلبان کنکور ۹۹ کد سوابق تحصیلی خود را بگیرند؟

مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی با صدور اطلاعیه‌ای از داوطلبان کنکور خواست تا کد سوابق تحصیلی را از طریق سامانه دریافت کنند. اول فارس| سامانه مشاهده و دریافت کد سوابق تحصیلی:  مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت آموزش‌ و پرورش در آستانه آغاز زمان ثبت نام کنکور سراسری، با صدور اطلاعیه‌ای نحوه دریافت