دزدان پایتخت
۴ سرنوشت عبرت آموز از دزدان پایتخت

۴ سرنوشت عبرت آموز از دزدان پایتخت

دزدان پایتخت هرکدام سرنوشت های متفاوتی دارند و داستان هایشان شنیدنی و عبرت آموز است.بیشتر دزدان اعتیاد را عامل کج راهه رفتنشان می‌دانند و انگیزه شان از سرقت ها را تهیه پول برای هزینه مواد افیونی دانسته اند. شامگاه دوشنبه ۳۰ دی امسال، ماموران کلانتری تهرانسر از درگیری یک جوان با چند مرد مطلع شدند