دستگاه ادراری کودکان
عفونت دستگاه ادراری کودکان ،علائم و عوارض آن

عفونت دستگاه ادراری کودکان ،علائم و عوارض آن

متاسفانه، عفونت های دستگاه ادراری در کودکان به طور مکرر رخ داده و می توانند حالتی عود کننده داشته باشند. این عفونت ها ممکن است به عوارض بلند مدت منجر شوند.  عفونت های دستگاه ادراری می توانند شرایطی جدی را رقم زده و به عوارض یا بیماری های دیگر منجر شوند. بر همین اساس، آشنایی