دشتهای ممنوعه
دشت های ممنوعه کشور ، استان فارس بالاترین میزان دشت ممنوعه ایران

دشت های ممنوعه کشور ، استان فارس بالاترین میزان دشت ممنوعه ایران

 استان فارس با ۹۰ دشت ممنوعه در رده اول قرار دارد و پس از آن کرمان با ۳۷ دشت، خراسان‌رضوی با ۳۳ دشت، اصفهان با ۲۶ دشت و خراسان‌جنوبی با ۲۵ دشت در صدر استان‌های دارای بیشترین دشت‌های ممنوعه و ممنوعه بحرانی قرار گرفته‌اند.