دشت ریباس
دشت ریواس در ایران کجاست؟

دشت ریواس در ایران کجاست؟

از ۵۰ هزار هکتار اراضی  ریواس استان یزد  بیش از ۴۰ هزار هکتار آن در مراتع ارچلان، کوه چاه ترش و بازرگان علی آباد چهل گزی مهریز می‌روید. به گزارش اول فارس ، منطقه پهنه دشت ریواس از لحاظ موقعیت در فاصله ۶۰ کیلومتری جنوب شهر یزد، ۳۰ کیلومتری جنوب غرب شهر مهریز، شمال خاتم،