دشت گل
تصاویر بینظیر ازدریاچه مهارلو ی شیراز

تصاویر بینظیر ازدریاچه مهارلو ی شیراز

دریاچه مهارلو یکی از شگفتی‌های طبیعت که در جنوب شرقی شهر شیراز قرار دارد است.دریاچه صورتی رنگ مهارلو در قسمت جنوب شرقی شیراز با صفا و در ۵۷ کیلومتری جاده شیراز به فسا واقع شده است.این دریاچه در همسایگی یک روستای قدیمی به همین نام قرار گرفته است. درگذشته به روستای مهارلو روستای دشت گل