دشت
طبیعت زیبای دشت کاریان در جنوب استان فارس+تصاویر
از مراکز مهم مذهبی دوره ساسانی

طبیعت زیبای دشت کاریان در جنوب استان فارس+تصاویر

 کاریان به محدوده دشتى وسیع در جنوب استان فارس اتلاق مى شود، این دشت در ۱۰۰کیلومتری شمال لار و ۸۰ کیلومترى جنوب جهرم قرار گرفته است. کاریان با بلندى ۸۸۰ متر از سطح دریا به عنوان یکى از دشت هاى هموار و داراى خاک رس حاصلخیز است. دشت کاریان در دوره تاریخی ساسانى یکی از