دعوای فرزندان
چهار اصل کلیدی در قبال درگیری فرزندان در خانواده

چهار اصل کلیدی در قبال درگیری فرزندان در خانواده

در قبال دعوا‌های فرزندانمان چه کنیم؟ به فرزندانتان مهارت‌هایی را بیاموزید تا در درگیری با همسالان خود از آن‌ها استفاده کنند و خودتان نیز در رفتاری که با فرزندانتان دارید، الگویی از همین مهارت‌ها را ارائه دهید.  به گزارش گروه خانواده اول فارس ، والدین برای برقراری صلح و کمک به فرزندان خود برای کنار