دفع طلسم
حرز امام جواد علیه السلام برای چشم زخم

حرز امام جواد علیه السلام برای چشم زخم

امروزه خیلی حرز امام جواد علیه السلام برای افزاد مورد نیاز است به دلیل اینکه شاید در زندگی ما مورد چشم زخم و حسادت های انسان های مختلف قرار بگیریم و چشم دنبال زندگی ما باشد و حتی امکانش هست عده از موفقیت های ما خوشحال نشوند و ابراز ناراحتی کنند و حتی در دل