دوچرخه سواری کوهستان
گلایه بانوی ملی پوش دوچرخه سواری کوهستان ایران از بی توجهی فدراسیون دوچرخه سواری

گلایه بانوی ملی پوش دوچرخه سواری کوهستان ایران از بی توجهی فدراسیون دوچرخه سواری

بانوی ملی پوش دوچرخه سواری کوهستان گفت: فدراسیون باید در کنار ورزشکار خود باشد نه مقابلش اما پاسخ به تمام درخواست های من منفی بوده است. به گزارش اول فارس، فرانک پرتوآذر درباره اینکه چرا فدراسیون دوچرخه سواری از وی درخواست کرده است برای توضیح برخی مسائل به فدراسیون بیاید، به ایسنا گفت: من ورزشکاری