دکتری
اطلاعیه دولت مکزیک در مورد اعطای بورس تحصیلی در مقطع ارشد و دکتری

اطلاعیه دولت مکزیک در مورد اعطای بورس تحصیلی در مقطع ارشد و دکتری

دولت مکزیک در رشته‌های تحصیلی متنوع در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری برای سال تحصیلی ۲۰۲۳ بورس تحصیلی اعطا می‌کند. به گزارش اول فارس، فراخوان بورسیه تحصیلی عالی دولت مکزیک در رشته‌های متنوع در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مکزیک برای سال ۲۰۲۳ منتشر شده است. متقاضیان