دکتر بسکی
وصیت نامه عجیب یک پزشک معروف ایرانی 

وصیت نامه عجیب یک پزشک معروف ایرانی 

غلامعلی بسکی معروف به بابا بسکی که پزشک و فعال محیط زیست است قبل از فوتش وصیت عجیبی کرد.   به گزارش  اول فارس ، یکی دیگر از شبهای بخارا به بزرگداشت غلامعلی بسکی اختصاص یافت. غلامعلی ‌بسکی معروف به «بابا بسکی» از فعالان قدیمی و سرشناس محیط زیست بود که دو هفته پیش در ‌‌۸۸سالگی