دکتر عبدالرحیم اسداللهی
چگونه از بروز حوادث در کودکان پیشگیری کنیم؟

چگونه از بروز حوادث در کودکان پیشگیری کنیم؟

عضو هیات علمی گروه ارتقای سلامت دانشکده بهداشت شیراز به مناسبت روز جهانی کودک در مطلبی با عنوان چگونه از بروز حوادث در کودکان پیشگیری کنیم؟نوشت:حوادث همواره در طول تاریخ از عوامل مهم مرگ و ناتوانی بشر به‌ شمار می‌رفته‌ است، به طوری که نخستین علت مرگ در گروه سنی زیر ۴۰ سال به‌دلیل حوادث