دکتر کامران باقری لنکرانی
دکتر لنکرانی دانشمند برگزیده ایران شد

دکتر لنکرانی دانشمند برگزیده ایران شد

برای دومین سال پیاپی دانشمند برگزیده سال فرهنگستان علوم پزشکی ایران، از شیراز انتخاب شد. به گزارش اول فارس از شیراز، به انتخاب فرهنگستان علوم پزشکی ایران، دکتر کامران باقری لنکرانی به‌عنوان دانشمند سال ۱۴۰۰، برگزیده شد. این در حالی است که سال گذشته نیز این عنوان به دکتر ملک‌حسینی، پدر پیوند کبد ایران رسید
دو پزشک استان فارسی گزینه‌ جدی وزارت بهداشت کابینه رئیسی

دو پزشک استان فارسی گزینه‌ جدی وزارت بهداشت کابینه رئیسی

به گزارش اول فارس، خبرگزاری فارس نوشت: پس از مطرح شدن گزینه‌های مختلفی در مسئولیت‌های مختلف کشوری در حد وزارت از استان فارس ، اکنون انتصاب دو گزینه برای وزارت بهداشت بیش از پیش قوت گرفته است و شنیده‌ها حاکی از آن است که دکتر کامران باقری لنکرانی و دکتر محمدهادی ایمانیه دو گزینه مطرح
نظر دکتر کامران باقری لنکرانی در مورد مغناطیسی شدن بدن پس از واکسن

نظر دکتر کامران باقری لنکرانی در مورد مغناطیسی شدن بدن پس از واکسن

دکتر کامران باقری لنکرانی وزیر اسبق بهداشت و درمان و استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: جذب فلزات توسط برخی از انسان ها از قبل گزارش شده بود ، این موضوع ربطی با واکسن کرونا ندارد. کامران باقری لنکرانی روز یکشنبه با اشاره به اینکه طی هفته های گذشته تصاویر ویدویویی از جذب فلزات از جمله