دیار ممسنی
یک قاتل پای چوبه دار در شهرستان ممسنی از مرگ گریخت

یک قاتل پای چوبه دار در شهرستان ممسنی از مرگ گریخت

دوازده ساعت مانده به اجرای حکم اعدام قاتل مرحوم سید محمد موسوی از اهالی ممسنی بود که با وساطت و پا درمیانی خیران و نیکوکاران، جناب سید بهادر موسوی ولی دم، قاتل پسر ۲۲ ساله خود را بخشید.؛ به گزارش اول فارس به نقل از دیار ممسنی ، چندسال پیش در شهر نورآبادممسنی,فردی با هویت و.ر