رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان فارس
رئیس سازمان برنامه وبودجه فارس تغییر می کند ؟

رئیس سازمان برنامه وبودجه فارس تغییر می کند ؟

یک پایگاه خبری محلی کهگیلویه و بویراحمدخبر از تغییر رئیس سازمان برنامه وبودجه استان فارس داده و دراین خصوص نوشته است : بر اساس شنیده ها از سوی یک منبع آگاه ، رئیس برنامه وبودجه استان کهگیلویه و بویراحمد به استان فارس میرود. به گزارش اول فارس، این گزارش حاکی است: طی روزهای آینده دکتر حسن