رابطه با مرد
پاسخ های دختر جوان به چرایی رابطه اش با مرد متاهل

پاسخ های دختر جوان به چرایی رابطه اش با مرد متاهل

دختران و پسران گاهی وارد روابط دوستی می شوند و بعد از آشنایی با یکدیگر برای زندگی آینده خود برنامه ریزی می کنند. برخی از روابط کاملا منطقی و حساب شده بوده و با آگاهی خانواده ها اتفاق می افتد اما بعضی دیگر از روابط از ابتدا اشتباه شکل گرفته و از دید اجتماعی کاملا مطرود هستند. یک مثال برای این