رادیو استان فارس
رادیو استان فارس و ایران را روی این فرکانس بگیرید

رادیو استان فارس و ایران را روی این فرکانس بگیرید

معاون فنی صدا و سیمای فارس از تغییر فرکانس رادیو استانی و ایران در استان فارس از روز شنبه خبر داد و گفت: این تغییر به دلیل انجام برخی تعمیرات فنی است. به گزارش اول فارس ، فرزاد فیروزی روز جمعه در این ارتباط افزود: رادیو استانی و رادیو ایران از هشت صبح روز شنبه