راننده مسافرکش
سرکردگان باند وحشتناک «بـرمـودا» اعدام شدند +عکس

سرکردگان باند وحشتناک «بـرمـودا» اعدام شدند +عکس

این ۲ برادر به جرم تجاوز به نوامیس مردم به بیش از ۱۰ بار اعدام محکوم شده بودند. به گزارش اول فارس ، دست و پایش می لرزید، از شدت ترس و وحشت هنوز هم به خوبی قادر به تکلم نبود. از بیان آن چه ساعاتی قبل بر او گذشته بود شرم داشت! نگاهش را
راز قتل رانند‌‌‌ه مسافرکش در شیراز افشا شد

راز قتل رانند‌‌‌ه مسافرکش در شیراز افشا شد

مردی که یک راننده مسافرکش را با انگیزه سرقت به قتل رسانده بود در بازجویی‌ها جزییات جنایت خود را شرح داد. به گزارش اول فارس، چند‌‌‌ی پیش مرد‌‌‌ی به پلیس آگاهی استان فارس مراجعه کرد‌‌‌ و خبر د‌‌‌اد‌‌‌ براد‌‌‌رش مفقود‌‌‌ شد‌‌‌ه است. او گفت: براد‌‌‌رم مسافرکش است. روز حاد‌‌‌ثه سوار بر خود‌‌‌رویش از خانه بیرون