راه آهن بوشهر به شیراز
خبر جدید استاندار بوشهر برای مردم فارس از راه آهن بوشهر شیراز

خبر جدید استاندار بوشهر برای مردم فارس از راه آهن بوشهر شیراز

استاندار بوشهر گفت: در نشست با وزیر راه و شهرسازی، مقرر شد تا ده روز آینده، ۵۰۰ میلیارد تومان به پروژه راه آهن بوشهر شیراز تزریق شود. به گزارش اول فارس، احمد محمدی زاده استاندار بوشهر صبح سه شنبه با مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی دیدار و در ارتباط با پروژه های شاخص حوزه