راه اندازی فروشگاه
درآمد یک مغازه لبنیاتی چقدر است؟ معایب و مزایای این شغل

درآمد یک مغازه لبنیاتی چقدر است؟ معایب و مزایای این شغل

گردش مالی شیر در ایران ۲۴ هزار میلیارد تومان است! سهم بازار لبنیات سنتی از این گردش مالی چقدر است!؟ چه حاشیه سودی از این گردش مالی نصیب مغازه های کوچک و بزرگ لبنیاتی است؟ در این مقاله به میزان درآمد مغازه لبنیاتی و عوامل تاثیر گذار بر آن خواهیم پرداخت و معایب و مزایای