راه حل جلوگیری از گاز گرفتگی
شبح قاتل زمستانی بر سر شهروندان فارس وشیراز

شبح قاتل زمستانی بر سر شهروندان فارس وشیراز

حوادث مربوط به گازگرفتگی و مسمومیت  از گاز مونو اکسید کربن ناشی از آن در پی عدم رعایت اصول ایمنی و بی احتیاطی رخ می دهد، غفلتی که بهای سنگینی دارد و به واقع جولان مرگ خاموش در سرما است. به گزارش پایگاه خبری اول فارس، سال هاست که عادت کرده ایم با سرد شدن