راه های فارس
سرما و یخبندان در فارس ادامه دارد

سرما و یخبندان در فارس ادامه دارد

کارشناس هواشناسی فارس از تداوم سرما و یخبندان تا پایان هفته جاری در استان خبر داد. به گزارش اول فارس، علیزاده کارشناس هواشناسی فارس ، از کاهش افت شدید دما در اکثر نقاط استان فارس خبر داد و گفت: در طول هفته جاری سرما و یخبندان در استان حکمفرما می‌شود به نحوی که دمای صبحگاهی در