رتبه‌بندی اعتباری
جزئیات اعتبار سنجی متقاضیان دریافت وام های کوچک بانکی بدون ارائه چک و وثیقه

جزئیات اعتبار سنجی متقاضیان دریافت وام های کوچک بانکی بدون ارائه چک و وثیقه

مدیرعامل شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایرانیان گفت: پرداخت وام‌های خرد با اعتبارسنجی تسهیل می‌شود. به گزارش اول فارس، رضا قاسم‌پور، مدیرعامل شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایرانیان با بیان اینکه شاخص‌های اصلی اعتبارسنجی در دنیا بسیار متنوع است و بیش از دو قرن است که اعتبارسنجی در صنعت شروع به فعالیت کرده است، گفت: با توجه