رسانه های فارس
چه کسانی خبرگزاری فارس و دیگر رسانه های مستقل را در استان تحریم کرده اند؟

چه کسانی خبرگزاری فارس و دیگر رسانه های مستقل را در استان تحریم کرده اند؟

رئیس بسیج رسانه استان فارس با بیان اینکه زبان خبرنگاران خبرگزاری فارس گویا و رسا است، اظهار داشت: این خبرگزاری توسط عزیزانی که تاب شنیدن واقعیت را ندارند تحریم شده است. خبرگزاری فارس از شیراز نوشت: هادی رضایی در اولین همایش فصلی خبرگزاری فارس استان فارس که امروز دهم خرداد برگزار شد با اشاره به