رفع مسدودی حساب
صدور دستور مسدودی و رفع مسدودی حساب ها آنلاین و ۲۴ ساعته شد

صدور دستور مسدودی و رفع مسدودی حساب ها آنلاین و ۲۴ ساعته شد

بانک مرکزی اعلام کرد: با بهره گیری از سامانه سیاق و حذف مکاتبات کاغذی، صدور دستور مسدودی و رفع مسدودی حساب ها، به صورت آنلاین و ۲۴ ساعته انجام می شود. به گزارش اول فارس ، بانک مرکزی اعلام کرد: با هدف تسریع و تسهیل در اجرای احکام قضائی در شبکه بانکی و احقاق حقوق