رقص چوب
ببینید|رقص چوب استاد علی ترکی شاعر نامدار معاصر در شیراز

ببینید|رقص چوب استاد علی ترکی شاعر نامدار معاصر در شیراز

استاد علی ترکی در سال ۱۳۰۵ در دشت مرغاب به دنیا آمده است.. هنرنمایی  استاد علی ترکی دوبیتی سرای نامدار معاصر در هنگام اجرای آواز و خوانندگی استادان موسیقی سنتی شیراز حسن صفری و مهران بردیده در آیین یادمان زنده یاد دکتر بیژن سمندر شاعر ملی و استاد علی ترکی در سال ۱۳۰۵ در دشت