رنگین‌کمان
رنگین‌کمان منحصر به فرد ابری بر فراز یک شهر کوچک+عکس

رنگین‌کمان منحصر به فرد ابری بر فراز یک شهر کوچک+عکس

 رنگین‌کمان منحصر به فرد ابری بر فراز یک شهر کوچک در استرالیای غربی مشاهده شد. به گزارش اول فارس ،  یک شهر کوچک در غرب استرالیا برای زمانی کوتاه شاهد تشکیل رنگین‌کمان ابری بود که دیدن آن بسیار کم اتفاق می‌افتد. رنگین‌کمان ابری که به ندرت دیده می‌شود، برای مدت کوتاهی بر فراز یک شهر