رهگیری کارت سوخت
نحوه پیگیری و رهگیری کارت سوخت های جا مانده در جایگاه ها

نحوه پیگیری و رهگیری کارت سوخت های جا مانده در جایگاه ها

کارت‌های سوخت جامانده در جایگاه‌ها با راه‌اندازی سامانه‌ای، در سایت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران قابل رهگیری است. به گزارش اول فارس، بر اساس اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، مالکان خودروها در صورت جا گذاشتن کارت سوخت شخصی خود در جایگاه‌ها می‌توانند به این سامانه به آدرس www.scs.niopdc.ir مراجعه و با وارد