روابط عمومی بانک توسعه تعاون فارس
بانک توسعه تعاون استان فارس استخدام می کند

بانک توسعه تعاون استان فارس استخدام می کند

روابط عمومی بانک توسعه تعاون فارس از جذب تعدادی نیروی‌انسانی متخصص خبر داد. مسؤل روابط عمومی بانک توسعه تعاون استان فارس گفت : بانک توسعه تعاون با توجه به نیاز شعب استان اقدام به جذب نیروی انسانی از طریق برگزاری آزمون استخدامی می‌نماید. مهدی کشاورز در این رابطه اظهارداشت : بر اساس مصوبه هیات‌مدیره بانک