روان
تست شخصیتی ویژه برای پی بردن به نقاط منفی در ضمیر ناخودآگاه

تست شخصیتی ویژه برای پی بردن به نقاط منفی در ضمیر ناخودآگاه

به گزارش اول فارس ، ضمیر ناخودآگاه، بخشی از ذهن ما است که هیچ کنترلی روی آن نداریم و زمانی که در موقعیتی قرار می‌گیریم، شاید همین ضمیر کار‌هایی انجام دهد و باعث شود رفتار یا عکس العملی از ما سر بزند که هیچ وقت با فکر کردن، انتظار چنین عکس العملی را از خودمان نداشته ایم و
خوراکی‌هایی برای تقویت اعصاب و روان

خوراکی‌هایی برای تقویت اعصاب و روان

همان طور که کمبود ویتامین‌ها و املاح معدنی بر قسمت‌های مختلف جسم تاثیرگذار است، سلامت روان را هم تحت تاثیر قرا رمی دهد؛ نمونه بارزش کمبود عنصر آهن در بدن است که باعث کم خونی می‌شود و در نتیجه آن فرد مدام خسته، کسل، بی حوصله و عصبی خواهدشد.  گاهی دیده اید وقتی روی ناخن‌ها