رودخانه شاپور
طبیعت رودخانه شاپور+تصاویر

طبیعت رودخانه شاپور+تصاویر

رودخانه شاپور در شهرستان کازرون( استان فارس) از چشمه رنجان سرچشمه گرفته و در تنگ چوگان به چشمه ساسان متصل شده و به سمت استان بوشهر ادامه مسیر می دهد. این رودخانه در استان بوشهر به رود دالکی می پیوندد و با نام رود حله به خلیج فارس می ریزد.