روزمره
۱۰ کار ساده و روزمره که همیشه اشتباه انجام می‌دهیم

۱۰ کار ساده و روزمره که همیشه اشتباه انجام می‌دهیم

خیلی از ما  کار‌های روزمره‌ی خود را بر حسب عادت و بدون فکر انجام می‌دهیم، در حالی که معلوم شده بسیاری از آن‌ها را از اول اشتباه انجام داده ایم.  ۱- بعد از غذای سنگین سریع آب می‌خورید گرچه باور رایج درباره‌ی اینکه آب باعث رقیق شدن اسید معده می‌شود صحت ندارد، اما باز هم