روز خلیج فارس
ایران چگونه در ۱۰ اردیبهشت دوباره بر کل خلیج‌فارس حاکم شد؟

ایران چگونه در ۱۰ اردیبهشت دوباره بر کل خلیج‌فارس حاکم شد؟

۲۱ آوریل سال ۱۶۲۲ ایل قشقایی به رهبری امام قلی خان فتح هرمز (۱۶۲۲) را با موفقیت انجام داد و جزیره را از بزرگترین امپراتور قرن باز پس گرفت و جایگاه خود را در جهان در فهرست ابرقدرت‌های قرن شانزدهم ثبت کرد. انگلیسی‌ها نیز ۴ کشتی خود را با خدمه فنی در اختیار ارتش امام قلی خان گذاشتند. به گزارش
توئیت جالب سایت رهبر انقلاب درباره خلیج فارس

توئیت جالب سایت رهبر انقلاب درباره خلیج فارس

رهبر انقلاب فرمودند: ساحل خلیج فارس به‌اضافه‌ی سواحل زیادی از دریای عمّان، متعلّق به این ملّت است. اول فارس : همزمان با روز خلیج فارس و در روزهایی که تنش بین ایران و آمریکا در خلیج فارس بالا گرفته است و حتی ترامپ تهدید به شلیک به شناورهای سپاه را می کند، توئیتر سایت دفتر