روستاهای استان فارس
اکثر روستاهای هدف گردشگری فارس ظرفیت گردشگری ندارد
مدیر کل دفتر امور روستایی استانداری فارس:

اکثر روستاهای هدف گردشگری فارس ظرفیت گردشگری ندارد

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری فارس گفت: از ۴۶ روستایی که به عنوان روستای هدف گردشگری در فارس تعیین شده، قریب به ۳۰ روستا ظرفیت‌های لازم را ندارد. به گزارش ایسنا منطقه فارس، سید کمال پاکفطرت یکشنبه ۹ دیماه در جمع خبرنگاران گفت: در حالیکه بسیاری از روستاهای دارای ظرفیت و جاذبه گردشگری
نیمی از روستاهای فارس خالی از سکنه است

نیمی از روستاهای فارس خالی از سکنه است

 مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری فارس نسبت به خالی شدن روستاهای فارس از سکنه هشدار داد و با بیان اینکه استان فارس حدود ۸ هزار روستا دارد گفت: هم اکنون ۴ هزار روستای این استان خالی از سکنه است. به گزارش اول فارس ، سید کمال پاک فطرت، یکشنبه در مصاحبه با