زلزله ایران
اظهارنظر هوگر بیتس پیشگوی زلزله هلندی درباره ایران +عکس

اظهارنظر هوگر بیتس پیشگوی زلزله هلندی درباره ایران +عکس

 فرانک هوگربیتس، یکی از چهره‌های مشهور فضای مجازی است که با توییت‌های بحث‌برانگیزش درباره زلزله شهرت بسیار پیدا دارد. خبر آنلاین :فرانک هوگربیتس هلندی که با توییت‌هایش درباره زلزله ترکیه شهرت بسیار پیدا کرده، در پاسخ به یک کاربر درباره ایران هم اظهارنظر کرد. فرانک هوگربیتس، یکی از چهره‌های مشهور فضای مجازی است که با