زمان توزیع هیولا
هیولا سریال طنز مهران به کجا رسید؟  زمان توزیع آخرین قسمت هیولا

هیولا سریال طنز مهران به کجا رسید؟ زمان توزیع آخرین قسمت هیولا

نویسنده «هیولا» درباره‌ی دشواری‌های نگارش متن این سریال که نقدی اجتماعی را با زبان طنز بیان می‌کند، می‌گوید: ماجرای «هیولا» کمی سخت‌تر از این حرف‌هاست؛ چرا که ماجرای فساد را به راحتی می‌توان با زبان طنز بیان کرد، اما یکی از تلخ‌ترین موضوعات عالم بشریت، سقوط انسانیت است که ما به آن در قصه‌ی «هیولا»