زمین قسطی
طرح جدید واگذاری زمین به مردم با اقساط ۱۰ ساله

طرح جدید واگذاری زمین به مردم با اقساط ۱۰ ساله

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: برای کنترل اجاره بها لازم است در کنار صنعت اجاره داری سنتی، شرکت‌های اجاره‌ای هم تعریف کنیم. به گزارش اول فارس،  محمود محمودزاده در برنامه تیتر امشب افزود: بر اساس مصوبات یک شنبه در راستای صنعت اجاره داری باید بتوانیم تحول بنیادین در صنعت اجاره داری ایجاد کنیم و