زنجیره ارزش
اولین جلسه کارگروه زنجیره ارزش با هدف مشخص کردن پیشران های اقتصادی استان فارس

اولین جلسه کارگروه زنجیره ارزش با هدف مشخص کردن پیشران های اقتصادی استان فارس

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس از تشکیل اولین جلسه کارگروه زنجیره ارزش با هدف مشخص کردن پیشران های اقتصادی و راهبردهای این پیشران ها در پنج شاخص تیم اقتصادی استان خبر داد. به گزارش اول فارس ، محسن ربانی زاده؛ در این خصوص گفت: با توجه به دستورالعمل وزارت کشور به عنوان وزارت مجری