زندگی فرازمینی
اصرار یک فیزیکدان بر شناسایی اولین نشانه زندگی فرازمینی+تصویر

اصرار یک فیزیکدان بر شناسایی اولین نشانه زندگی فرازمینی+تصویر

عبور چیزی شبیه به یک ماشین فضایی از منظومه شمسی در سال ۲۰۱۷ میلادی، اخترشناسان را بطور جدی دچار آشفتگی کرد؛ تا حدی که برخی آن را نشانۀ حیات فرازمینی دانستند. یکی از این دانشمندان آوی لوئب، کیهان‌شناس و فیزیکدان اسرائیلی‌-آمریکایی است که همچنان از نظریه وجود یک زندگی فرازمینی دفاع می‌کند. او که در