زن ، زندگی ، آزادی
بخوانید|نظر آیت الله جوادی آملی درباره شعار « زن ، زندگی ، آزادی »

بخوانید|نظر آیت الله جوادی آملی درباره شعار « زن ، زندگی ، آزادی »

حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی تاکید نمودند: اگر این دو اصل روشن بشود که چه کسی ما را آفرید؟ و بعد هم به کجا میرویم؟ آیا می پوسیم یا از پوست به در می آییم؟ تمام غائله اخیر می خوابد، مرگ از مهمترین عوامل تربیت است که این غائله را می خواباند. شفقنا: حضرت